Geart de Jong

Ik loop graag samen op met mensen. Geart de JongNieuwsgierig en met de drang om mensen een stap verder te helpen. Sinds 2000 doe ik dat als loopbaanadviseur, coach en trainer. Van 2001 tot december 2009 bij het ministerie van Justitie. Nu als zelfstandige. Mijn klanten zijn onder andere medewerkers en managers bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, Immigratie en Naturalisatiedienst, Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Voor 2000 was ik teamleider, verpleegkundige, theatermaker en dramadocent.

De vraag hoe mensen uitdrukking geven aan zichzelf is de rode draad in mijn loopbaan. De keuze voor verpleegkundige, dramadocent en nu coach/trainer zie ik als logische stappen waarbij deze vraag steeds centraal staat.

Mijn expertise bevindt zich vooral op het terrein van communicatie in gedrag en woord en daaruit voortvloeiend persoonlijke effectiviteit, leiderschap, teamontwikkeling en individuele coaching. Vanuit mijn grote betrokkenheid en mijn talent om gedrag en de onderliggende communicatie te begrijpen en te analyseren kan ik systemen inzichtelijk maken. Mijn open,  inspirerende en directe stijl maakt dat mensen bereid zijn eerlijk naar zichzelf te kijken.

Geïnspireerd raak ik door het spanningsveld dat ontstaat als mensen contact maken met dieper liggende doelen. Het aanbieden van ervaringen daarin en het maken van nieuwe keuzes maakt duidelijk welke invloed mensen hebben op hun omgeving en hun leven. Deze ontdekking leidt vaak tot een confronterend en vitaliserend proces. Het is een plek van liefde waaruit dan geleefd wordt. De energie en levenslust die daaruit voortkomen maakt elke keer weer grote indruk op me.

In mijn visie heeft ieder mens een sterke oorspronkelijke ontwikkeldrang. Daarbij heeft ieder mens de behoefte onderdeel uit te maken van een gemeenschap. Gemeenschappen die we kennen zijn onze familie, ons werk en onze woonomgeving. Door ruimte te creëren voor de dieper liggende doelen op persoonlijk en organisatieniveau (gemeenschap) en daarbij de volle verantwoordelijkheid te dragen, creëren we een wereld waarin we zorgdragen voor onze toekomst.

Mijn werk is mijn bijdrage aan het creëren van een gemeenschap waarin we leven vanuit liefde en betrokkenheid. MooiRood maakt deel uit van een netwerk van mensen dat deze visie deelt. We werken vanuit zelfstandigheid samen.